Ekahau Site Survey

Ekahau Site Survey (ESS) to potężne, choć proste w użyciu oprogramowanie narzędziowe niezbędne przy profesjonalnym planowaniu i administrowaniu sieciami bezprzewodowymi. Używane przez administratorów IT, firmy dostarczające usługi bezprzewodowe oraz dostawców urządzeń sieciowych służy zapewnieniu maksymalnej efektywności pracy sieci bezprzewodowych przez optymalne rozmieszczenie i konfigurację urządzeń.

W odróżnieniu od rozwiązań wbudowanych w najlepsze punkty dostępowe, ESS daje użytkownikowi obraz działania sieci w obszarze faktycznej pracy, a nie jest mało użytecznym pomiarem w miejscu instalacji punktu dostępowego. Dane zbierane są przez operatora na ziemi - tam, gdzie urządzenia mobilne faktycznie pracują – i cała wizualizacja przedstawia faktyczne środowisko pracy.

Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie i diagnostyka problemów oraz świadome projektowanie sieci o optymalnych parametrach pracy, sieci dostosowanych do indywidualnego charakteru pracy (transmisja głosu, transmisja danych, rozwiązanie do tworzenia systemów lokalizacji RTLS itp.)

Ekahau działa poprawnie w każdej sieci 802.11, w tym ostatnio popularnych sieciach z centralnym zarządzaniem, tj. z kontrolerem i punktami dostępowymi typu „lightweight” [wg nazewnictwa Cisco Systems] czy „Access Portami” [wg nazewnictwa Symbol Technologies / Zebra].

Podstawowa funkcjonalność obejmuje:

 • pełne wsparcie dla sieci 802.11a/b/g/n/ac
 • planowanie sieci w strukturze 3D (propagacja z uwzględnieniem sąsiednich kondygnacji, sąsiednich budynków, wysokości montażu i typu anten oraz charakteru przegród – beton, cegła, karton-gips) *
 • pomiar interferencji z możliwością symulacji dla zadanego obciążenia sieci
 • pomiar poziomu sygnału użytecznego, wizualizacja odstępu sygnał-szum
 • szybką i dokładną automatyczną analizę pracy sieci z wizualizacją problemów dla schematów Transfer Danych, VoIP, multimedia (DLNA), RTLS
 • analizę pracy sieci pod kątem indywidualnych wymagań (charakter przesyłanych danych, planowane obciążenia)
 • badanie propagacji bez łączenia się z siecią bezprzewodową (pasywne badanie sieci)
 • możliwość wykorzystania danych z GPS przy badaniach sieci w terenie otwartym *
 • możliwość dodatkowej analizy widma 2.4GHz pod kątem sygnałów pochodzących ze źródeł innych niż WiFi **
 • czytelne przedstawienie wyników pomiarów w postaci map
 • wsparcie przy analizie i likwidacji problemów z transmisją WiFi
 • wsparcie planowania rozszerzeń sieci przez wizualizację dla nowych punktów dostępowych i modelowanie przestrzeni (symulacja propagacji) *
 • automatyczne tworzenie raportów wg szablonów definiowanych przez użytkownika *
 • integrację z rozwiązaniami lokalizacyjnymi Ekahau Real-Time Location Tracking System


* - wersja Site Survey Professional
** - wymaga użycia Wi-Spy DBx