Honeywell PX940

2019-04-12

Firma Honeywell wprowadza na rynek nową ultra-wydajną drukarkę PX940 ze zintegrowanym weryfikatorem kodów została zaprojektowana jako urządzenie oferujące maksymalnie precyzyjny wydruk, komunikację Bluetooth oraz wsparcie wydruku w wielu różnych językach druku. Urządzenie dostępne jest w konfiguracji z weryfikatorem kodów oraz bez niego. Drukarka oferuje opcję sprawdzenia poprawności odczytu kodów lub opcję weryfikacji jakości kodu według standardu ANSI (z możliwością definicji progu od 1 do 4). Wadliwe etykietki, które nie przechodzą weryfikacji są zadrukowywane i drukarka ponawia próbę wydruku. Klienci, którzy muszą dostarczać wydruki z zadanym poziomem jakości, nie będą narażeni na ewentualne kary i inne koszty związane z wydrukiem kodów, których nie można odczytać.