Magazyn i logistyka

Współczesny magazyn: konieczność zachowania reguł FIFO, ogromna liczba operacji, duże przestrzenie. Tak w paru słowach streścić można wymagania stawiane systemom magazynowym.

Oprogramowanie przetwarzające dane stanowi jeden z elementów systemu, ważny ale nie jedyny. Do pozyskiwania informacji konieczne staje się wykorzystywanie komputerowych urządzeń przenośnych (ręcznych) lub montowanych na wózkach widłowych.

Przyjęcie towaru
Towar przywożony do magazynu jest oznakowywany etykietami z kodem kreskowym. Pracownicy odczytują te kody a system komputerowy sprawdza, czy ten towar faktycznie został zamówiony i informuje pracownika o optymalnym miejscu jego składowania.

Inwentaryzacja
Identyfikacja automatyczna pozwala na wyeliminowanie dokumentów papierowych, odczyt kodów kreskowych przyspiesza pracę a dokumenty i zestawienia tworzy błyskawicznie komputer, do którego trafiają informacje z czytników przenośnych.
Eliminuje się przepisywanie odręcznych notatek przez co uzyskujemy dokałdne dane w bardzo krótkim czasie.

Kompletacja i wydanie towaru
Wydanie towaru - szybkie i bezbłędne - możliwe jest dzięki automatycznemu nadzorowi nad wszystkimi operacjami. Dyspozytor bądź handlowiec przekazuje zlecenie wydania do magazynu, system komputerowy pilnuje poprawności wydawanych pozycji zarówno pod względem rodzaju, jak i ilości. Pracownik nie tylko dostaje informację, co i w jakiej ilości ma przygotować do wydania, ale również gdzie znajdują się te artykuły (np. numer regału i półki).
Pracownik może skupić się na swoich zadaniach, unika się wielu błędów i zwiększa się bezpieczeństwo i komfort pracy.
Czytniki kodów kreskowych, łączność radiowa, ostatnio również sterowanie głosem - to coraz częściej codzienność w magazynie, który chce podołać oczekiwaniom klientów.
Oferujemy Państwu obsługę w każdym zakresie, od uruchomienia Państwa systemu na urządzeniach przenośnych poprzez rozszerzenie istniejącego oprogramowania, po wdrożenie własnego systemu komputerowego.