Badania sieci radiowych

SPECJALISTYCZNE BADANIA SIECI RADIOWYCH

Wykonujemy pomiary oraz udostępniamy licencje oprogramowania do badania propagacji i modelowania zasięgów.

Unikalne rozwiązania narzędziowe pozwalają na symulowanie zmian obiektów (rozbudowa, modyfikacje położenia ścian wewnętrznych i regałów, zmiana typu, położenia i wyposażenia antenowego punktów dostępowych) i obserwację wpływu tych zmian na przepustowość i zasięg sieci bezprzewodowej (802.11a/b/g).

Wizualizacja uwzględnia zachowanie fal radiowych w obiektach piętrowych. Zarówno pomiar jak i symulacja może zostać wykonana w wariancie 3D z uwzględnieniem wysokości pomieszczeń i wpływu sąsiednich pięter oraz tłumienia stropów. Na obszarach otwartych badanie wspiera pozycjonowanie za pomocą GPS, co umożliwia wykonanie precyzyjnych pomiarów także na terenach typu terminale kontenerowe, place składowe itp.

Doświadczenie oraz specjalistyczne narzędzia pozwalają nam na przeprowadzenie badań i testów na najwyższym światowym poziomie, z pełną wizualizacją zbadanych parametrów sieci, wykrywaniem obcych urządzeń WiFi i źródeł zakłóceń w paśmie 2.4GHz.

Raport zawiera mapę zasięgów, pokrycie pod względem zapewnionego transferu w Mb, liczby punktów dostępowych operujących w każdym punkcie obiektu, bezwzględnego poziomu sygnału oraz jego wartości użytkowej (odstęp od poziomu szumów), poziomu interferencji dla założonego obciążenia sieci i inne parametry niezbędne do świadomego zaplanowania rozmieszczenia punktów dostępowych.

AUDYT SIECI BEZPRZEWODOWYCH, EKSPERTYZY I DIAGNOSTYKA

Wykonujemy audyt pasma 2.4GHz oraz analizę widma w zakresie pracy urządzeń WiFi. Wykorzystywane rozwiązania sprzętowe umożliwiają pomiar sygnału w całym paśmie, charakterystyk sygnałów zakłócających, w tym pochodzących ze źródeł mikrofalowych niezgodnych ze standardami WiFi (telefony, kamery, systemy sensorowe Zigbee, kuchnie mikrofalowe i inne promienniki tego rodzaju, systemy Bluetooth, systemy audio-video, sygnały innego pochodzenia).