GS1

ORGANIZACJA i SYSTEM

GS1GS1 do 2005 roku działające jako EAN International, to stowarzyszenie określające siebie jako organizację skupiającą się na projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań służących poprawie wydajności łańcucha dostaw w ujęciu globalnym i bez względu na sektor jego stosowania.

Istniejąc ponad 30 lat wprowadziło szereg standardów oznaczania produktów i ewidencjonowania producentów. Producenci skupieni w ramach GS1 wykorzystują te standardy do oznaczania produktów i ich identyfikacji automatycznej od zakładu do konsumenta, bez względu na to, czy są międzynarodowymi koncernami, czy lokalnymi rzemieślnikami.

Tak więc, GS1 (dawniej EAN) to również system stworzony i nadzorowany przez GS1, określający sposoby i regulujący zasady znakowania i wymiany informacji towarzyszących produktowi i jego drodze od wytwórcy do odbiorcy.

W Polsce, po dwóch latach starań z inicjatywy Ministerstwa Rynku Wewnętrznego, w 1990 roku organizacją krajową stowarzyszenia EAN International (obecnie GS1) został Instytut Logistyki i Magazynowania. Początkowo funkcjonując jako EAN Polska (obecnie działa jako GS1 Polska), uzyskał prawo do nadawania firmom i wyrobom numerów w systemie EAN oraz wykorzystywania innych standardów EAN.

GS1 deklaruje zachowanie neutralności w celu utrzymania zaufania uczestników systemu i obiektywności swoich działań przy wdrażaniu rozwiązań , jednak krajowe organizacje często prowadzą równolegle samodzielną działalność komercyjną w branży identyfikacji automatycznej, oferując konkretne urządzenia i rozwiązania techniczne poza działalnością określoną w Misji GS1 (http://www.gs1.org/about/visionmission).


ZNAKOWANIE, SYMBOLIKI

Działalność GS1 (EAN International) jest prowadzona w ramach wszystkich uznawanych współcześnie metod identyfikacji automatycznej, w szczególności dotyczy kodów kreskowych i technologii RFID (EPC)

Wśród kodów kreskowych objętych nadzorem przez GS1 najważniejsze to:

- EAN/UPC (kody UPC przez współpracę z UCC)

Kod towarowy w odmianie EAN-13 i EAN-8, używany również w odmianach do znakowania wydawnictw (gazety i książki) ISBN, ISSN.

- GS1 DataBar

Nowa odmiana kodów

- GS1-128 (EAN-128)

Rodzina kodów stosowana w procesach logistycznych, kody umieszczane na opakowaniach zbiorczych, paletach. Służą oznaczeniu jednostki logistycznej („kontenera”), tak jak SSCC, SSCC-18, ale dzięki usystematyzowanej konstrukcji i zdefiniowanej liście tzw. Identyfikatorów Zastosowań (ang. Application Identifier) określających rodzaj i budowę kolejnych „sekcji” kodu, pozwalają również kodować w sposób czytelny globalnie, wiele szczegółowych informacji o towarze.

etykieta

 

 

Wybrane wartości i znaczenie IZ:

01 - Globalny Numer Jednostki Handlowej (kod producenta o określonej długości)

02 - GTIN jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej n2+ n 14

10 - Numer serii produkcyjnej n2+ an..20

11 - Data produkcji n2+ n 6

15 - Data sprzedać do (jakość) n2+ n 6

17 - Data zużyć do (bezpieczeństwo) n2+ n 6

21 - Numer seryjny n2+ an..20

310X - Waga netto (kilogramy) n4+ n 6

37 - Liczba jednostek zawartych w jednostce logistycznej n2+ n ..8

401 - Numer przesyłki n3+ an..30

 

Konstrukcja kodu jest ściśle określona, pewnie IZ-ety wykluczają się wzajemnie z użycia w jednym kodzie, obecność innych pociąga za sobą konieczność użycia kolejnych (np. jeżeli wstawimy IZ 02, musimy następnie użyć IZ 37).

- GS1 DataMatrix (kod dwuwymiarowy, jedyn kod tego rodzaju wskazywany do wykorzystania w systemach EAN/GS1)

- Składnik Dodatkowy (Composite Component) – jedyny rekomendowany przez GS1 element 2D stosowany liniowo i tylko jako dodatek do kodów GS1-128 lub RSS
(przykład: http://www.gs1.org/barcodes/technical/bar_code_types#composite_component)


PREFIKSY KRAJOWE, CO ZAWIERA KOD EAN13

EAN13Zrzeszenie ponad 100 organizacji krajowych i ponad 1 miliona użytkowników służy zachowaniu porządku w oznaczaniu towarów w skali globalnej. Jedną z korzyści dla rynku pozaprofesjonalnego, czyli dla zwykłego konsumenta, jest możliwość uzyskania informacji o producencie danego wyrobu czy też podstawową weryfikację pochodzenia. Znając pierwsze cyfry (dwie lub trzy) trzynastoznakowego kodu handlowego, najczęściej spotykanego w obrocie detalicznym, można w większości przypadków określić kraj pochodzenia (np. 590 – Polska, 475 – Łotwa, 484 – Mołdawia, zakres 400 do 440 – Niemcy, 539 – Irlandia, 520 – Grecja, 76 – Szwajcaria), a kolejne cyfry kryją oznaczenie konkretnej firmy.

Mając dostęp do Internetu i korzystając z bazy danych GEPIR (http://www.gepir.ean.pl/gepir_pl.htm) można próbować odszukać i zidentyfikować konkretnego wytwórcę, dostając w odpowiedzi na wprowadzony kod nazwę i adres firmy, a często również numery telefonów.