Elementarz Automatycznej Identyfikacji

A

Anixandra - to my. Państwa partner i doradca. Zapraszamy do współpracy.

B

Barcode, barkod, bar code - kod kreskowy. Sekwencja kresek i przerw kodująca szereg liczb lub (i) cyfr. Podobnie do języków, którymi się posługują ludzie, dla kodów kreskowych wytępuje kilkanaście symbolik (sposobów zapisu informacji). Niektóre symboliki pozwalają wyłącznie na zapis cyfr, inne kodują również znaki. Niektóre symboliki są zastrzeżone do używania w ściśle określonym celu i na ściśle określonych zasadach, np EAN13 czy HIBC. Inne, jak Code 39 czy Code 128 można stosować dowolnie i nie wymaga się ich rejestrowania.

Batch - żargonowe określenie sposobu pracy niektórych urządzeń. Kalka językowa określająca wsadowy, 'porcjowany' sposób wymiany informacji realizowany okresowo. Terminal (kolektor) zbiera dane, przetwarza je, pozwala na generowanie raportów i statystyk pracy, ale może oddać zebrane dane do komputera i pobrać nowe, aktualne, tylko po podłączeniu do systemu. To stanowi główną niedogodność w porównianiu do rozwiązań on-line, które oferują dostęp na bieżąco, a zebrane i przetworzone dane są w tej samech wili dostępne dla wszystkich innych użytkowników systemu.
W wielu rozwiązaniach, typu zbieranie zamówień, spis środków trwałych czy inwentaryzacja, rozwiązania wsadowe znakomicie się sprawdzają ponieważ istotne są zebrane dane, a nie śledzenie ich zbierania, bieżące udostępnianie czy kontrola dynamiki pracy. Ustępują natomiast pola w zastosowaniach obsługujących procesy dynamiczne i oparte na pracy w grupie, gdzie istotne jest współdzielenie informacji, np. procesy magazynowe - konfekcjonowanie, wydanie, przyjęcie, rezerwacje itp.

C

Code128 - patrz: Kod 128

CF - Compact Flash. Rodzaj (standard) karty rozszerzającej funkcjonalność urządzenia. W formacie CF dostęne są pamięci (główna grupa produktów), czytniki kodów kreskowych, dodatkowe porty szeregowe, adaptery sieci bezprzewodfowych - 802.11b, Bluetoth. Przeznaczone do specyficznych urządzen i zastosowań.

D

E

ERP, ERPII - klasa (rodzaj) oprogramowania rozbudowanego na tyle, że potrafi obsługiwać większość lub wszystkie elementy działania przedsiębiorstwa, tj. kadry, połace, dział zakupów, logistykę i magazynowanie, produkcję, dział sprzedaży. Pozwala na skuteczne zarządzanie, bieżący dostęp do informacji oraz udostępnianie części z nich przez Internet

F

G

H

I

J

K

Kod 128 - Jedna z symbolik kodów kreskowych, powszechnie stosowana dzięki swoim parametrom i braku wymagań rejestracyjnych. Kod 128 (Code 128) pozwala na zakodowanie wszystkich 128 znaków ASCII, tj. znaki ASCII od 0 do 127 włącznie, zgodnie z ISO 646 (“Information technology – ISO 7-bit coded character set for information interchange”). Po zastosowaniu znaku funkcyjnego FNC4 mogą być także zakodowane znaki ASCII o wartości od 128 do 255 zgodnie z ISO 8859 (“Information processing – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 1: Latin alphabet No.1”).
Kod 128 cechuje się dużym zagęszczeniem informacji (zwłaszcza numerycznych). Był on początkowo stosowany tylko w systemach zamkniętej dystrybucji w USA (np. wydawnictwa naukowe w USA zastosowały ten kod do identyfikowania artykułów naukowych), a dzięki wykorzystaniu go w systemie EAN•UCC, stał się w latach dziewięćdziesiątych jednym z najpopularniejszych kodów na świecie.

Kod kreskowy, kody kreskowe - patrz barcode.

Kod dwywymiarowy, Kod matrycowy - kody, które powstały jako odpowiedź na rosnące wymagania co do upakowania informacji na powierzchni kodu. Okazało się, że kody kreskowe nie są wstanie sprostać takim wymaganiom, zaczęto więc pracować nad rozwiązaniami kodującymi informację w dwóch wymiarach. Poniższa tabela pokazuje kluczowe cechy wybranych kilku popularnych symbolik (kodów) 2D:

QR

PDF417

DataMatrix

MaxiCode

Typ

Matrycowy

Modularny

Matrycowy

Matrycowy

Pojemność

Informacji

Numeryczne

7,089

2,710

3,116

138

Alfanumeryczne

4,296

1,850

2,335

93

Binarne

2,953

1,018

1,556

-

Charakterystyka

Duża pojemność, mała wielkość kodu, duża szybkość odczytu

Duża pojemność

Mała wielkość wydruku

Duża pojemność

 

Kolektor danych - patrz też Terminal przenośny. Odmiana terminala, przenośnego komputera pozwalającego na zbieranie danych i późniejsze przekazywanie ich do systemu komputerowego. Stanowią najtańszy z wariantów mobilnego systemu zbierania i przetwarzania danych, ale nie umożliwia bieżącego dostępu do systemu.
Zebrane dane dopiero po podłączeniu urządzenia kablem mogą być wymienione z systemem komputerowym. Obecnie rozwiązania on-line zdobywają coraz większą popularność, ponieważ maleją ich koszty, a przynoszą zdecydowanie więcej korzyści dla użytkownika.

L

M

N

O

On-line - inaczej 'w czasie rzeczywistym'. Określenie pracy z bieżącym ciągłym dostępem do systemów informatycznych, baz danych i innych zasobów. Urządzenia pracujące on-line są non-stop podłączone albo kablem, albo poprzez łącze bezprzewodowe.

P

Punkt dostępowy - montowane na stałe urządzenie dające dostęp do systemu komputerowego na drodze transmisji radiowej. Po poprawnym zalogowaniu się do punktu dostępowego użytkownik może korzystać z wszystkich zasobów tak, jakby był przyłączony kablem.

R

RFID - skrót od angielskiego określenia Radio-Frequency IDentification, w wolnym tłumaczeniu oznaczającego identyfikację z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (do przesyłania informacji). Znaczniki (etykiety, tagi, transpondery) zawierają element elektroniczny i antenę w postaci zwoju cienkiego drutu. Każdy transponder ma unikalny numer, jak odcisk palca człowieka, a niektóre z nich pozwalają dodatkowo na zapisywanie informacji (jednokrotnie, wielokrotnie, od kilku bitów do wielu kilobajtów w zależności od rodzaju i ceny).
Urządzenie czytająco-zapisujące, tzw. transceiver, odbiera sygnał radiowy z transpondera i zamienia go na ciąg znaków - informację wykorzystywaną tak samo, jak tę z kodu kreskowego. Różnica leży więc głównie w tym, że:
- odczyt przez radio nie wymaga widzialności bezpośredniej i może odbywać się nawet z odległości wielu metrów, w zależności od technologii
- transponder jest zdecydowanie trwalszy niż etykieta z kodem kreskowym, znosi cięższe warunki i dłużej funkcjonuje jako nośnik informacji
- transponder można wielokrotnie zapisywać, modyfikując informacje, a kod kreskowy jest 'jednorazowy'

RS232 - typ złącza komputerowego do szeregowej transmisji. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że służy do przesyłania danych jedna po drugiej, do dwukierunkowego połączenia wystarczą trzy przewody.

S

SAP - patrz też ERP. Zintegrowany system informatyczny, oprogramowanie pozwalające na całościowe zarządzenia przedsiębiorstwem. Część modułów SAP wykorzytywanych przy obsłudze towarów, w gopodarce materiałowej i do rozliczania produkcji mozemy uruchomić na przenośnych urządzeniach rozszerzając funkcjonalność Państwa systemu.

Symbolika - patrz też Barcode. Sposób kodowania informacji. Symbolikę można porównać do języka, którym posługują się różne narody. Ten sam przedmiot można opisać różnie brzmiącymi słowami w zależności od użytego języka. Podobnie jest z zapisem elektronicznym - niektóe symboliki są suepr wydajne dla kodowania cyfr, inne służą do zwartego przekazu treści składającej się również z liter.

T

Tag - patrz Transponder

Terminal przenośny - urządzenie komputerowe wyposażone w klawiaturę, ekran i - zazwyczaj - czytnik kodów kreskowych. Terminale w wersji radiowej łączą się za pośrednictwem punktów dostępowych z systemem komputerowym pozwalając użytkownikowi na pracę w systemie informatycznym, korzystanie z wszystkich zasobów firmy, baz danych itp.
Do pracy wymagają oprogramowania, które możemy dla państwa przygotować 'na miarę', bądź wykorzystując działający u Państwa system komputerowy.

Transceiver - rodzaj czytnika - urządzenie pozwalajace na odczyt (i niekiedy zapis) transpoderów RFID. Aby nastąpił odczyt urządzenie musi pracować na odpowiedniej częstotliwości, dlatego nie wszystkie transceivery czytają wszystkie identyfikatory.
Odczytana informacja jest przetwarzana do postaci wykorzystywanej przez komputery i oddawana przyłączonym kablem RS232, USB itp.
Czytniki (transceivery) mogą występować w formie bramek, klatek, czytników ręcznych lub głowic zainstalowanych na terminalach przenośnych.

Transponder - identyfikator RFID, nazywany także tagiem, znacznikiem elektronicznym, etykietą smart (smart label). Do odczytu tego elektronicznego znacznika niezbędny jest czytnik RFID, tzw. transceiver.

U

W

Z