Soti MobiControl

MobiControl to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie, wsparcie i zabezpieczanie urządzeń mobilnych umieszczonych w dowolnych sieciach przewodowych lub bezprzewodowych. Udostępnia ono użytkownikowi poniższe funkcje:

  • Zdalna kontrola nad wszystkimi urządzeniami mobilnymi w sieci:  zarządzanie i przeglądanie wszystkich elementów systemu, edycja rejestru
  • Automatyczne przesyłanie danych oraz aktualizacje oprogramowania w czasie rzeczywistym
  • Możliwość lokalizacji i śledzenia urządzeń z GPS
  • Zaawansowane zabezpieczenia: uwierzytelnianie użytkowników, blokowanie aplikacji, kontrola uruchamianych programów,  szyfrowanie systemowe plików i inne
  • Synchronizowanie danych pomiędzy urządzeniem a serwerem w trybie ad-hoc lub w formie zaplanowanego powtarzalnego zadania
  • Pozwala śledzić sprzęt i oprogramowanie dodatkowo automatycznie grupując urządzenia na podstawie lokalizacji
  • Dzięki narzędziom diagnostycznym i wizualizacyjnym pozwala na zidentyfikowanie problemu poprzez porównanie obrazów urządzenia, systemu, rejestru.
  • Możliwe jest tworzenie raportów poprzez użycie  standardowego lub zaprojektowanego przez siebie schematu do  monitorowania sieci np. statusu baterii urządzeń, lokacji GPS, siły sygnału WiFi lub innych danych
  • Pozwala na śledzenie historii napraw urządzenia a dzięki temu ułatwia zidentyfikowanie problemu Support’owi IT